Diakoni

I Katarina kallar vi det diakonala arbetet för organiserad medkänsla. Vi erbjuder olika former för stöd och hjälp.

Självhjälpsgrupper

Katarina församling erbjuder en mängd olika samtalsgrupper. I grupperna delar vi livets händelser med varandra.

Katarinaträffen

Vårens program är här! Gemenskap, musik, humor och poesi för oss som har tid över på dagen.

Hjälptelefon

Hjälp i vardagen, samtalsstöd och själavård.

Handarbetscafé

Sticka, virka, brodera! Välkommen på handarbetscafé i Katarina.

Katarinamodellen

Arbetsintegration i en läkande gemenskap. Katarinamodellen är ett viktigt diakonalt arbete anpassat för 2000-talet.

Sorgegrupp

Ibland kan det vara en hjälp att tillsammans med andra bearbeta smärtan och sorgen för att hitta en väg vidare.

Stiftelser och gåvomedel

Sök bidrag ur Katarina församlings stiftelser.

Vill du hjälpa behövande i vår närhet!

Katarina församling samarbetar med Stockholms moské som delar ut mellan 50-100 matpaket med basvaror som pasta, ris, mjöl och olja till behövande. Vill du bidra, läs mer här!

Själavård och stödsamtal

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Kyrkans familjerådgivning

Samtalsstöd för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser.