Diakoni

I Katarina kallar vi det diakonala arbetet för organiserad medkänsla. Vi erbjuder olika former för stöd och hjälp.