Meny

Diakoni

I Katarina kallar vi det diakonala arbetet för organiserad medkänsla. Vi erbjuder olika former för stöd och hjälp – från Livsstegens självhjälpsgrupper och själavård till handarbetscafé och underhållning för daglediga.

SOCIALT FÖRETAGANDE I KATARINA

Vi arbetar för att bryta utanförskap och hjälpa människor tillbaka till livet. Att skapa en arbetsgemenskap där gränser mellan olika samhällsgrupper allt mer har suddats ut. Katarina Kök & Café är ett exempel på detta, men här ges även möjlighet till praktik i vaktmästeriet och i församlingens administration. Här får människor hjälp att komma tillbaka till arbetslivet eller genom volontärskap hjälpa till att driva kyrkans viktiga mötesplatser.

Vi vill skapa en plats för hjälp till självhjälp för den som, efter tid av utanförskap, kan stärkas i en kyrklig gemenskap. Vi har ett arbetsintegrerat fokus, där sårbarhet kan bli till styrka.