Diakoni

I Katarina kallar vi det diakonala arbetet för organiserad medkänsla. Vi erbjuder olika former för stöd och hjälp.

Självhjälpsgrupper

Katarina församling erbjuder en mängd olika samtalsgrupper. I grupperna delar vi livets händelser med varandra.

Öppen kyrka

Allhelgonakyrkan är öppen både söndagar och onsdagar. Start 6 september 2023

Katarinaträffen

Gemenskap, musik, humor och poesi för oss som har tid över på dagen.

Sorgegrupp

Dela din sorg med andra.

Katarinamodellen

Arbetsintegration i en läkande gemenskap. Katarinamodellen är ett viktigt diakonalt arbete anpassat för 2000-talet.

Handarbetscafé

Sticka, virka, brodera! Välkommen på handarbetscafé i Katarina.

Kyrkans familjerådgivning

Samtalsstöd för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser.

Hjälptelefon

Hjälp i vardagen, samtalsstöd och själavård.

Enskild själavård och stödsamtal

Få stöd i form av samtal kring dig själv och ditt liv.