Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Katarina församling Besöksadress: Högbergsgatan 15, 11620 Stockholm Postadress: BOX 4015, 10261 STOCKHOLM E-post till Katarina församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bikt

För dig som känner behov att sitta ner med en av församlingens präster och bikta dig.

Bikten är högst personlig och hemlig, med den biktande och en präst som de enda närvarande. Där får du som biktar dig personlig tillsägelse om Guds förlåtelse, vad du än har att berätta och bekänna. Prästens tystnadsplikt är i detta fall total och unik i vårt samhälle, prästen är i lag förbjuden att yppa något om ert samtal. Tystnadsplikten gäller endast prästen, inte dig. Du är fri att senare berätta för andra vad du bekänt.

Tid för bikt bokas endast i direktkontakt med den präst du söker. Du hittar våra präster under menyn personal.