Bibelstudium i Katarina

Fördjupade bibelstudier i en serie av nio träffar.

Bibelstudium i Katarina församling

Under 9 träffar fördjupar vi oss i bibelns historiska bakgrund och innehåll. Vad står det i bibeln, när och varför skrevs det, och hur har det tolkats genom århundradena? Vad kan antika föreställningar om allt mellan mänsklighetens uppkomst och tidens slut säga oss idag?

En introduktion till både gamla och nya testamentet, deras struktur och historiska kontext, en övergripande introduktion till bibelns alla böcker (tematiskt) samt närläsning av vissa centrala texter.

Format

Öppen grupp, ingen föranmälan behövs och du kan ansluta till gruppen när du vill eller gå på enstaka träffar. Träffarna är mer upplagda som föreläsningar med en kort avslutande diskussion, än en delningsgrupp.

Tid

Varannan söndag 13.00–13.45
Start 11 feb, avslutning 2 juni

Plats

Församlingshuset, Högbergsgatan 15A.
Vi samlas i Högbergsalen och går sedan till ett mötesrum.