Anmälan till konfirmation (Vinter)

Konfirmera dig i Katarina? Här anmäler du dig till Katarinakonfa-Vinter!

ANMÄLAN TILL KONFIRMATION

Integritetsskyddspolicy

Läs mer om Katarina församlings integritetsskyddspolicy.