Anmälan till konfirmation

Konfirmera dig i Katarina? Här anmäler du dig till våra olika konfirmationsalternativ.

ANMÄLAN TILL KONFIRMATION

Integritetsskyddspolicy

Läs mer om Katarina församlings integritetsskyddspolicy.