Katarina Volontär

Vill du hjälpa till som frivillig i Katarina församling?

Vill du hjälpa till?

Välkommen att vara med i våra frivilliga uppdrag i höst. I väntan på att vi kan öppna upp för fler frivilliga uppdrag igen kan du bidra genom att medverka i våra mässor och andakter. 

Alla behövs – vi gör det tillsammans!

Katarina församling församling är en andlig mötesplats där vi tillsammans skapar sammanhang, finner mening och visar omsorg om varandra. Vill du vara med och göra detta möjligt? Välkommen att bidra med det du kan.

Kontakt
Charlotte Dunér
charlotte.duner@svenskakyrkan.se
08 743 68 20