Katarina Volontär

Vill du hjälpa till som frivillig i Katarina församling?

Vill du hjälpa till?

Välkommen att vara med i våra frivilliga uppdrag i höst. I väntan på att vi kan öppna upp fler frivilliga uppdrag igen kan du bidra genom att vara volontärvärd i öppen kyrka.

Kontakta: kristina.hogdahl@svenskakyrkan.se 

Alla behövs – vi gör det tillsammans!

Katarina församling församling är en andlig mötesplats där vi tillsammans skapar sammanhang, finner mening och visar omsorg om varandra. Vill du vara med och göra detta möjligt? Välkommen att bidra med det du kan. 

Frivilligrådet i Katarina

Arbetet med volontärer i Katarina församling leds av ett frivilligråd. Det är en grupp av aktiva församlingsvänner som varit med i arbetet länge och som samordnar de volontära insatserna.

Vill du veta mer?

Kontakta Kikki Högdahl, kristina.hogdahl@svenskakyrkan.se 

Anmälan – Katarina Volontär

Alla uppdrag är lika viktiga – här är områden där du kan bidra.