Meny

Cirkeldans

Det finns dans som särskilt stärker det kroppsmedvetande vi behöver för ett andas in ett gott liv. ”Cirkeldansen” är en sådan typ av dans. Den innebär ett sätt att dansa som söker sig tillbaka till människans uråldriga lust att dansa i gemenskap med andra. Med enkla steg och rörelser dansar deltagarna tillsammans i en cirkel. Gemenskapen stärker kraften och välbefinnandet hos den enskilda deltagaren.

Cirkeldansandet innebär en aktiv handling. Den är viljemässig och kontrollerad. Fokus på dansens olika element ger dansen dess styrka. Att till exempel behärska stegen – även om det kan ta tid – är ett sätt att komma i kontakt med sin kropp. Musiken är halva dansen och den spänner över många stilar från olika delar av världen, som musik från medeltida hymner, världsmusik, jazz, pop och klassisk musik.

Cirkeldansen är en internationell dansform som funnits i västvärlden sedan 1960-talet. Maria Rönn introducerade den i Svenska kyrkan i början av 1990-talet. Läs mer på mariaronn.com.

Plats: Franciskussalen, Högbergsgatan 15A
Tid: Ons 10:00-11:30
Period: 15 jan–27 juni
Avgift: 70 kr per gång (betalas på plats)
Dansledare: Maria Rönn, danspedagog, maria.g.ronn@gmail.com  
I samarbete med Stockholm stad.

Dans och forskning

Det är roligt att dansa. Omfattande forskning i USA och andra västländer visar också att dans kan förbygga ohälsa och att den kan vara viktig i läkande processer. Dansande människor har, enligt rapporter, kunnat reducera kroppsskador, sjukdom och stress och fått förnyad kraft att möta livet. Alla kroppsliga rörelse är hälsosamma. Det som gör dansen så unik är att den ger individen multisensoriska erfarenheter. Den involverar hela kroppen: syn, ljud, hörsel, beröring, känslor, hjärna och bearbetande av kunskap.