Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Katarina församling Besöksadress: Högbergsgatan 15, 11620 Stockholm Postadress: BOX 4015, 10261 STOCKHOLM E-post till Katarina församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked av den avlidne och överlämnar honom/henne åt Guds barmhärtighet.

Ofta sker bokning av tid och plats för begravningsgudstjänst genom en begravningsbyrå, särskilt om gudstjänsten ska äga rum i något av Stockholms stads begravningskapell, till exempel på Skogskyrkogården. Om man anlitar begravningsbyrå för vissa åtgärder, är det praktiskt att denna också anlitas för att boka tid och plats.

Om man har egen präst eller kyrkomusiker bör det meddelas vid bokningen.
Snarast efter att tid och plats fastställts, tar tjänstgörande präst kontakt med anhöriga för personligt samtal och planering av begravningsgudstjänsten. Då bör också kontakt med tjänstgörande kyrkomusiker ordnas.

Bokning
Leif Svedlund 08-743 68 16, leif.svedlund@svenskakyrkan.se 

Gravärenden
Anna Escardo, 08-743 68 10, anna.escardo@svenskakyrkan.se 

Behöver du hjälp att hitta till en gravplats? Besök finngraven.se