Kärnan

Vad gör du med din längtan och ditt sökande? Unna dig tid att samtala om det viktigaste i livet genom att dela liv och tro. Vi växer tillsammans!

INFORMATION 

Kärnan har uppehåll tills vidare. 

- - -

 

Kärnan är det som finns inuti, det innersta. Det för tankarna till kärnan i den kristna tron och de viktigaste kärnvärdena i livet, men självklart anspelar det också på namnet Kärna församling. En kärna är också något till synes litet, men som kan växa och bli till något stort.

Kvällarna inleds vanligtvis med frälsarkransmeditation, följt av en måltid där man får tillfälle att lära känna varandra. Sedan hålls ett föredrag med kvällens tema och efteråt samtal i mindre grupper om det som sagts, ett samtal som präglas av generositet och högt i tak. 

Verksamheten har uppehåll tills vidare.