Fondansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Karlstads stiftskansli.

Om du skickar in en fondansökan till Karlstads stift behöver vi hantera och lagra de personuppgifter om dig som du själv angivit, vilket inkluderar uppgifter i personligt brev, inkomstdeklaration och andra dokument du skickar in.  I vissa fall skickas din ansökan in genom en församling eller annan organisation, men dina personuppgifter samlas alltid in från dig.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan, göra en bedömning av om den ska beviljas och därefter göra en eventuell utbetalning till dig. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att den krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder innan ingående av avtal samt därefter, om din ansökan beviljas, för att uppfylla avtal om utbetalning. I de fall ansökan gäller en stiftelse behöver vi även behandla dina personuppgifter för att efterleva kraven i stiftelselagen på att en stiftelse endast ska använda sina tillgångar i enlighet med sitt fastslagna ändamål. Tillhandahåller du inte de uppgifter som vi efterfrågar kan din ansökan inte beviljas eftersom vi inte kan kontrollera att du uppfyller de krav som ställs, vilket innebär att det inte heller kan göras någon utbetalning till dig.

Vissa fonder förvaltas av Karlstads stift tillsammans med andra organisationer, exempelvis ett annat stift. I de fallen har samtliga organisationer ett gemensamt personuppgiftsansvar för hanteringen av dina uppgifter.

Dina personuppgifter kommer att sparas hos oss i tio år enligt bokföringslagen och Svenska kyrkans bestämmelser.