Detalj från biskopskåpan.
Foto: Torgny Lindén

Vilka får välja?

Röstberättigade är: Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. De som är anställda tills vidare eller minst 6 månader som präster eller diakoner i stiftet eller i någon av dess församlingar eller pastorat. Särskilt utsedda elektorer.

Antalet elektorer är lika med antalet präster och diakoner i församlingstjänst. Elektorer och deras ersättare väljs av kyrkofullmäktige och valet ska vara gjort senast den 31 december 2015. Valbar som elektor är den som bor i församlingen eller pastoratet, är döpt, tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år senast på valdagen. Ingen har mer än en röst även om man skulle tillhöra mer än en av de röstberättigade grupperna.