Foto: Linda Mickelsson

Vi gör

På Karlstads stift har vi flera olika verksamhetsområden. Stiftskansliet arbetar med att främja församlingar och pastorat i sitt dagliga arbete.

Skog och jord

Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter och prästlönefonder, det vill säga jord, skog och fondmedel som förvaltas av Svenska kyrkan. Inom Karlstads stift utgörs prästlönefastigheterna av ca 44 000 ha skogs- och och jordbruksmark. Stiftets prästlönefond har ett marknadsvärde på ca 150 Mkr. Vi jobbar aktivt med skogsskötsel och skogsföryngring för ett långsiktigt skogsbruk.

Lediga jaktarrenden

Nu kan du anmäla intresse för de jaktarrenden som blivit lediga inför nästa jaktår 2023/2024. Senast den 5 februari 2023 vill vi ha din intresseanmälan. Lotten avgör sedan vem som får arrendet. Klicka här för mer information.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling definieras inom FN som en ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. En hållbar utveckling innefattar enligt definitionen tre dimensioner: den ekologiska, ekonomiska och sociala.Svenska kyrkan lyfter även en fjärde dimension – den andliga och existentiella.

Fastigheter och kulturarv

Karlstads stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett mycket viktigt kulturarv. Här har vi samlat information och nyheter som handlar om våra kyrkobyggnader, antikvarisk ersättning och kulturmiljövård.

Projekt i Karlstads stift

Här kan du ta del av olika projekt i stiftet.

Kyrknytt

Kyrknytt är en tidning om livsfrågor och kristen tro från Svenska kyrkan i Karlstads stift och går ut alla hushåll i stiftet. Här kan du läsa artiklar från Kyrknytt digitalt.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad kom att bli ett forum för att ta tillvara det kyrkliga arvet från i stiftet och använda detta arv för utveckling mot framtiden. I stadgarna för Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad kan vi läsa om sällskapets syfte, som är ”att väcka, främja och stödja intresset för studier och forskning rörande Karlstads stifts historia.”

Någon sitter i ett kapell och håller en finsk psalmbok i händerna.

Sverigefinskt församlingsarbete

Välkommen till finskspråkiga gudstjänster och församlingsverksamhet i Karlstads stift! Karlstad stift omfattar Värmland och Dalsland och är en del av Svenska kyrkan.

Teckenspråk

I Karlstads stift finns en halvtids stiftsadjunktstjänst som kyrkoherde för döva, som är stiftsanställd församlingspräst för döva/teckenspråkiga.

Sorgebearbetning

Någon som stod dig nära har dött. Det påverkar ditt liv på olika plan. Nya känslor och tankar kommer. Svenska kyrkan erbjuder samtal och sorgegrupper.

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om vår personliga erfarenhet av det heliga.

Quizspelet Stjärnans väg

Nu är spelappen Stjärnans väg lanserad och finns att ladda ner.

Största av allt är kärleken

Gud är större – ett material om tro, hbt och sånt är en bok med texter, berättelser och övningar som kan hjälpa till att svara på olika funderingar kring religion, hbt och normer; Vad är familj? Går det att vara troende och hbt-person? Vem bestämmer kön?

Tidskriften Korsväg

Korsväg delas ut till alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Karlstads stift och i Göteborgs stift. Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling