Västra distriktet

Västra distriktet omfattar Dalsland, västra Värmland och Karlstads regionen. Distriktet sköter cirka 13 500 ha skogsmark.

Skogvaktare Jenny Klevmark

Direkt: 054-17 24 58

Mobil: 0702-01 45 20

E-post