Varje barn är unikt

Det är ett mirakel varje gång en ny människa föds och dopet är en gåva som ges utan några krav. Ett dop kan ske i en kyrka, hemma, utomhus, enskilt eller tillsammans med andra. Men, det kan vara mycket att tänka på och bestämma vid ett dop. Och tiden går fort med en liten bebis att ta hand om. Här har vi sammanställt lite information som förhoppningsvis kan förenkla ert dop.

 Själva dopet kostar ingenting. Kyrka, musiker, vaktmästare och präst är gratis. Det som kan kosta är det runtomkring men i vissa församlingar kan du till och med låna en dopklänning gratis. Kolla med församlingen när du bokar dopet vad som gäller just där.

När vill du/ni ha dopet? Tänk på att vara ute i god tid så att kyrkan ni vill vara i är ledig. Kontakta den församling där du/nu vill ha dopet och boka in ett datum, därefter kontaktar prästen dig/er för genomgång och planering av dopet.

Vilka ska vara med? Vänner och bekanta kan vara delaktiga i själva gudstjänsten genom att t.ex. dela ut psalmböcker och hälla upp dopvatten.

Hur vill du/ni ha dopdagen? Vilken musik och psalmer? Vill ni ha en stor fest eller ett enklare dopkaffe?

Vill du/ni ha faddrar och vem ska du/ni i så fall fråga?

 

Gud som haver barnen kär se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader Vår. Amen.

Du vet väl att man kan döpa fler barn samtidigt om det finns syskon i familjen. Du kan även som förälder döpa dig samtidigt. Prata med vår personal så hjälper de till.

Att välkomna ditt barn till familjen, vännerna och världen med ett dop är en betydelsefull handling, ett minne för livet. I dopgudstjänsten sätts barnet i centrum och ni som familj utformar den tillsammans med prästen. Att döpa sitt barn är både ett sätt att ta upp barnet i kyrkans större gemenskap och en unik handling för varje barn.

Innan dopet kommer prästen att ta kontakt med er och berätta hur dopet går till. Tillsammans bestämmer ni vilken sång och musik som ska sjungas och spelas eller om det är texter som ska läsas.

När barnet sedan ska döpas samlas familj och vänner i kyrkan där dopet ska ske. I kyrkan brukar den som ska döpas, föräldrar och eventuella faddrar gå tillsammans genom kyrkan fram till dopfunten. Det blir en vandring från vardagen till dopets fest och glädje. Vem som håller barnet bestämmer ni.

Doplexikon

DOPKLÄNNINGEN - De flesta barn döps i en dopklänning som är vit. Det är glädjens och renhetens färg. Den är extra lång för att symbolisera att barnet växer i sin tro under hela livet.

LIVETS BÖRJAN - Vattnet är en viktig symbol i dopet. Det är livets källa där allt en gång började. Utan vatten finns inget liv.

LJUSET I MÖRKRET - Det stora dopljuset är en symbol för att du inte går ensam genom livet. Tänd det på årsdagen av dopet. När det tagit slut får du ett nytt i kyrkan. 

FADDER - En gammal sed är att låta någon eller några närstående bli faddrar eller gudföräldrar till den som döps. Faddern ska vara döpt och har till uppgift att stödja och hjälpa sitt fadderbarn på vägen i livet.