Foto: Hans Kvarnström

Om vi förmår tänka annorlunda möter vi Verkligheten i periferins Nasaret.

Utkanten och periferin är inte den plats där tillvaron tar slut, utan tvärtom är den plats där vi kan möta en annan verklighet.

Omvändelse var ett centralt begrepp för Jesus: ”Guds rike är här - omvänd er!” (Mark 1:15).

Bokstavligt talat går ordet för ”omvändelse” på grekiska, det språk Nya testamentet är skrivet på, att översätta med ”Tänk annorlunda”. Och det var just annorlunda han tänkte, snickarsonen från Nasaret. Han vågade tänka nytt och annorlunda, och inte som alla andra. Jesus kom från en perifer utkant av det romerska imperiet. I just detta, att Jesus kom från utkanten och periferin, ligger en hemlighet förborgad tror jag.

Den ryske författaren Joseph Brodsky har i ett sammanhang skrivit om ”utkanternas hemlighet”. Hur utkanten och periferin inte är den plats där tillvaron tar slut, utan tvärtom är den plats där vi kan möta en annan verklighet. Genom att vara i och leva i utkanten, i periferin, lär vi oss att tänka annorlunda. Att leva i omvändelse.

När vi tittar i historien så ser vi också att det spännande för det mesta sker i utkanten. Inte i det som uppfattas som centrum. Om vi förmår tänka annorlunda möter vi Verkligheten i periferins Nasaret.

I den insikten finner jag hopp.

SÖREN DALEVI
Biskop Karlstads stift

Också ljuset vill bo någonstans. Får det plats hos dig?

Hans Kvarnstörm
Också ljuset vil bo någonstans. Får det plats hos dig? Foto: Hans Kvarnström