Meny

Valresultat vid nomineringsvalet

Resultatet av nomineringsvalet den 11 februari 2016. Den 18 februari överlämnas valresultatet till ansvarsnämnden för biskopar för prövning av behörighet. Preliminärt går de kandidater som fått 5 % eller mer av rösterna vidare och blir kandidater i biskopsvalet den 19 april.

Karin Johannesson, 78 röster (23,6 %)

Jonas Eek, 48 röster (14,5 %)

Lena Skoting, 44 röster (13,3 %) 

Thomas Stoor, 27 röster (8,2 %) 

Charlotte Hartwig-Lundh 20 röster (6,0 %)

Sören Dalevi, 19 röster (5,7 %)

Michael Persson, 19 röster (5,7 %)

Thorbjörn Larsson, 17 röster (5,1 %) 

Lena Fagéus, 14 röster (4,2 %) 

Kjell O Lejon, 13 röster (3,9 %) 

Helén Lundberg, 11 röster (3,3 %)

Johan Bonander, 10 röster (3,0 %) 

Mats Hagelin, 6 röster (1,8 %)

Jerker Alsterlund, 3 röster (0,9 %) 

Hans Kvarnström, 1 röst (0,3 %) 

En ogiltig röst

Åtta kandidater med mer än 5 % av rösterna 

Karin Johannesson, 45 år
Komminister i Övre Älvdals församling, Karlstads stift.
Teologie doktor och universitetslektor i religionsfilosofi, Uppsala universitet.

Jonas Eek, 45 år
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum.
Teologie doktor. Bosatt i Göteborg.  

Lena Skoting, 57 år
Kyrkoherde i Säffle pastorat, Karlstads stift. Kontraktsprost i Västra Värmlands kontrakt.  

Thomas Stoor, 60 år
Domkyrkokaplan i Linköping och teologie doktor, Linköpings stift.  

Charlotte Hartwig-Lundh, 49 år
Stiftsadjunkt med inriktning församlingsutveckling, Karlstad stift.  

Sören Dalevi, 46 år
Präst, teologie doktor och lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet, Karlstads stift.  

Michael Persson, 56 år
Kyrkoherde i Svenska kyrkan i London.  

Thorbjörn Larsson, 58 år
Biträdande kyrkoherde i Katarina församling, Stockholms stift.  

Valresultatet

Valresultatet för nedladdning

Tidplan

11 februari
Nomineringsval.

11 februari
Valresultatet kungörs och överklagandetiden löper i 7 dagar.

18 februari
Valresultatet överlämnas till ansvarsnämnden för biskopar.

26 februari
Ansvarsnämnden sammanträder och prövar behörigheten hos de valda.

V8-10, tisd. och torsd.
mässa med kandidaterna i domkyrkan 

5 april
Hearing med biskopskandidaterna

19 april
Valomgång I

28 april (ev)
Valomgång II