Detalj från biskopskåpan.
Foto: Torgny Lindén

Valresultat vid nomineringsvalet

Resultatet av nomineringsvalet den 11 februari 2016. Den 18 februari överlämnas valresultatet till ansvarsnämnden för biskopar för prövning av behörighet. Preliminärt går de kandidater som fått 5 % eller mer av rösterna vidare och blir kandidater i biskopsvalet den 19 april.

Karin Johannesson, 78 röster (23,6 %)

Jonas Eek, 48 röster (14,5 %)

Lena Skoting, 44 röster (13,3 %) 

Thomas Stoor, 27 röster (8,2 %) 

Charlotte Hartwig-Lundh 20 röster (6,0 %)

Sören Dalevi, 19 röster (5,7 %)

Michael Persson, 19 röster (5,7 %)

Thorbjörn Larsson, 17 röster (5,1 %) 

Lena Fagéus, 14 röster (4,2 %) 

Kjell O Lejon, 13 röster (3,9 %) 

Helén Lundberg, 11 röster (3,3 %)

Johan Bonander, 10 röster (3,0 %) 

Mats Hagelin, 6 röster (1,8 %)

Jerker Alsterlund, 3 röster (0,9 %) 

Hans Kvarnström, 1 röst (0,3 %) 

En ogiltig röst

Åtta kandidater med mer än 5 % av rösterna 

Karin Johannesson, 45 år
Komminister i Övre Älvdals församling, Karlstads stift.
Teologie doktor och universitetslektor i religionsfilosofi, Uppsala universitet.

Jonas Eek, 45 år
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum.
Teologie doktor. Bosatt i Göteborg.  

Lena Skoting, 57 år
Kyrkoherde i Säffle pastorat, Karlstads stift. Kontraktsprost i Västra Värmlands kontrakt.  

Thomas Stoor, 60 år
Domkyrkokaplan i Linköping och teologie doktor, Linköpings stift.  

Charlotte Hartwig-Lundh, 49 år
Stiftsadjunkt med inriktning församlingsutveckling, Karlstad stift.  

Sören Dalevi, 46 år
Präst, teologie doktor och lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet, Karlstads stift.  

Michael Persson, 56 år
Kyrkoherde i Svenska kyrkan i London.  

Thorbjörn Larsson, 58 år
Biträdande kyrkoherde i Katarina församling, Stockholms stift.  

Valresultatet

Valresultatet för nedladdning

Tidplan

11 februari
Nomineringsval.

11 februari
Valresultatet kungörs och överklagandetiden löper i 7 dagar.

18 februari
Valresultatet överlämnas till ansvarsnämnden för biskopar.

26 februari
Ansvarsnämnden sammanträder och prövar behörigheten hos de valda.

V8-10, tisd. och torsd.
mässa med kandidaterna i domkyrkan 

5 april
Hearing med biskopskandidaterna

19 april
Valomgång I

28 april (ev)
Valomgång II