Detalj från biskopskåpan.
Foto: Torgny Lindén

Valomgång II

Torsdagen den 28 april avgörs biskopsvalet. Då samlas de ca 270 röstberättigade för det slutgiltiga valet. De två kandidaterna är Karin Johannesson och Sören Dalevi. Kl 12.00 meddelas valresultatet här på Karlstads stifts webbplats.

I valomgång I fick ingen av de åtta kandidaterna en majoritet av rösterna. Därmed går de två med flest röster vidare till valomgång II, torsdagen den 28 april. Den med flest röster blir vald biskop, biskop electus. Vid lika röstetal avgör lotten.

Röstningen sker i de sex kontrakten och vid stiftskansliet den 28 april kl 10.00 och valresultatet meddelas kl 12.00 (under förutsättning av att en slutgiltig sammanräkning inte behöver göras).

De två kandidaterna är Karin Johannesson som fick 86 röster (24,8 %) och Sören Dalevi som fick 75 röster (21,6 %) i valomgång I.

Karin Johannesson

Karin Johannesson
Karin Johannesson

Som präst har Karin arbetat i Hagfors-Gustav Adolfs församling. Karin har vikarierat som stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga och som teologisk biskopssekreterare, är ledamot i Svenska kyrkans läronämnd samt arbetat med Svenska kyrkans närvaro vid Svenska rallyt och har också titeln skidpräst.

Karin är född 1970 och prästvigdes 2010 för Karlstads stift. Karin bor i Uppsala och Ransby och arbetar som komminister i Övre Älvdals församling (80 %) och som universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala (20 %). Karin disputerade 2002 på en avhandling om förhållandet mellan vårt språk och Guds verklighet.

Läs mer om Karin Johannesson

Karins bibelord:
”Låt Kristi frid råda i era hjärtan”. (Kol. 3:15)  

Sören Dalevi

Sören Dalevi
Sören Dalevi

Sören har fått Karlstads studentkårs utmärkelse ”Årets lärorikaste lärare” samt Karlstads studentämneslärares utmärkelse ”Årets lärare". Sören forskar kring Kyrkopedagogik och ska i år leda en utbildning i detta ämne på Karlstads universitet.  

Som präst har Sören arbetat i Grums och Norrstrand, samt som stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift och skolkaplan vid Geijerskolan.

Sören är född 1969 och prästvigdes 1996 för Karlstads stift. Sören bor på Hammarö och arbetar som lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet.   Sören disputerade 2007 på avhandlingen: ”Gud som haver barnen kär?: Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder.”  

Läs mer om Sören Dalevi

Sörens bibelord:
”Se, jag gör allting nytt”
(Upp 21:5)

Hearing

Vid en hearing i domkyrkan i Karlstad den 5 april utfrågades biskopskandidaterna. De ca 30 minuter långa individuella utfrågningarna filmades och presenteras här.

Predikan

Under vecka 8-11 inbjöds biskopskandidaterna till Karlstads domkyrka för att hålla en mässa, följt av ett enkelt mingelkaffe Församlingshuset. Predikningarna filmades och presenteras här.

Karin Johannesson predikade över Luk 1:26-38.

Sören Dalevi predikan över Jesaja 59:14-17.