Detalj från biskopskåpan.
Foto: Torgny Lindén

Valomgång I

Karin Johannesson och Sören Dalevi vidare i biskopsvalet. Biskopsvalet kommer att gå vidare till en andra valomgång (den 28 april) eftersom ingen kandidat fått mer än hälften av alla röster. De två kandidater som fått flest röster går vidare till den andra valomgången.

Karin Johannesson och Sören Dalevi vidare i biskopsvalet

Karin Johannesson och Sören Dalevi vidare i biskopsvalet efter spännande sammanräkning. Idag på förmiddagen samlades ca 350 röstande på sju platser i Karlstads stift för att rösta fram stiftets nya biskop. Med små marginaler krävdes omräkning för att ett slutgiltigt resultat skulle kunna presenteras. Ett resultat som innebär en andra valomgång den 28 april.  

Nu återstår två kandidater i biskopsvalet i Karlstad. Dessa båda är Karin Johannesson och Sören Dalevi. Vid valet idag den 19 april fick de 24,8 % resp 21,6 % av rösterna. I och med att ingen fick mer än hälften av rösterna blir det en andra valomgång torsdagen den 28 april. Då samlas de röstberättigade en andra gång, men då med två kandidater att välja mellan.  

Spännande sammanräkning

Då den preliminära sammanräkningen var klar skilde det endast en röst mellan tvåan och trean. Därmed kunde inte ett preliminärt valresultat kungöras varför den slutgiltiga sammanräkningen fick genomföras omedelbart. Röstesedlarna transporterades till stiftskansliet där arbetsutskottet var samlat. Därefter kunde resultatet kungöras ca två timmar senare än planerat.   

Flest röster fick Karin Johannesson. Hon är född 1970 och bor i Ransby i norra Värmland och Uppsala. Hon arbetar som komminister i Övre Älvdals församling och som universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala. Vid valet fick hon 86 eller 24,8 % av rösterna.  

Tvåa i valet men endast en rösts övervikt kom Sören Dalevi. Han är född 1969 och bor på Hammarö. Sören arbetar som lektor vid Karlstads Universitet. Vid valet fick han 75 eller 21,6 % av rösterna.

Biskopsvigning i augusti

Den av de båda kandidaterna som får flest röster den 28 april blir Karlstads stifts 16:e biskop. Om båda kandidaterna får lika många röster var avgörs valet genom lottning. Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrkan söndagen den 28 augusti. Torsdagen den 25 augusti lägger biskop Esbjörn Hagberg ner staven i en gudstjänst i Karlstads domkyrkan.  

Läs mer om biskopsvalet samt se presentationer av biskopskandidaterna.

Rösterna i biskopsvalet den 19 april fördelades enlig följande:

Karin Johannesson: 86 röster, 24,8 %
Sören Dalevi: 75 röster, 21,6 %
Lena Skoting: 74 röster, 21,3 %
Jonas Eek: 33 röster, 9,5 %
Michael Persson: 25 röster, 7,2 %
Thomas Stoor: 25 röster, 7,2 %
Thorbjörn Larsson: 16 röster, 4,6 %
Charlotte Hartwig Lundh: 13 röster, 3,7 %