Vad kristna behöver veta om sina judiska rötter

Varmt välkommen till en utforskande kväll om det som är våra rötter och ursprung i vårt kristna liv.

 Ett uppslagen bok med ett snirkligt snöre som bokmärke.

Information

Datum

Söndag 13 november kl. 18.00.

Plats

Pingstkyrkan, Hamngatan 28, Karlstad.

Vem

Alla är välkomna – ingen anmälan behövs, ingen kostnad.

Vad

Ett föredrag ges av Jesper Svartvik, sedan möjlighet till frågor & samtal, lätta förfriskningar serveras.

Arrangör

Ekumeniska rådet i Karlstad genom Sam Wohlin pastor i Pingstkyrkan och Åse Lindberg präst i Svenska kyrkan.

Kristendomen började som en inomjudisk rörelse för två tusen år sedan: Jesus från Nasaret var jude, hans mor var judinna, och alla de första lärjungarna var judar. Och ändå är det just i den del av världen som har påverkats mest av den kristna traditionen som judar genom historien har farit mest illa. Vad beror det på?

I sitt föredrag kommer Jesper Svartvik att tala om "Vad kristna behöver veta om sina judiska rötter".

  • Vilka missförstånd bidrar än i dag till att fördomar sprids?
  • Vad har gjorts för att förbättra relationen mellan judar och kristna?
  • Vilka är de stora utmaningarna i vår tid?  

Kyrkorna firar ”Rötter och Liv” med judisk-kristna samtal och möten 

I flera länder i Europa inbjuder kyrkorna sedan några år tillbaka till en särskild dag med samtal och utbyte mellan kristna och judar. Syftet är att fördjupa kunskaperna om de egna rötterna i judendomen och att hålla kontakt med den levande judiska traditionen. 

Dr. Jesper Svartvik, professor, är stiftsteolog i Karlstads stift. Han har tidigare undervisat i Lund, Jerusalem och Boston. Foto: creativecommons.org/ licenses/by-sa/3.0

Våren 2022 enades Sveriges kristna råd, SKR, om att ställa sig bakom en dag ägnad åt judisk-kristna relationer. 

Den har fått namnet ”Rötter och liv” –och kommer årligen att infalla söndagen före Domsöndagen.