Vad har barnhearingen att säga oss? 

Karlstads stift erbjuder stöd för församlingar och pastorat som vill arbeta aktivt med att ta tillvara barnhearingens alla röster lokalt. Stödet är riktat till både medarbetare och förtroendevalda.

Under 2022 gjorde Karlstads stift en barnhearing, en undersökning där barn och unga fick svara på vad det tycker om kyrkan. Resultatet är en guldgruva att ösa ur för alla oss i kyrkan, förtroendevalda, medarbetare och ideella, som på olika sätt har ansvar för kyrkans nu och framtid. Vad ser barn och unga som kyrkans styrkor värda att bevara? Vad ser de är kyrkans utmaningar framåt?

Nu erbjuder Karlstads stift ett stöd i till medarbetare och förtroendevalda i församling och pastorat som vill arbeta med resultaten. Stödet utformas i samråd med församlingen, och kan handla om att representanter från stiftet leder enstaka workshoptillfällen eller ger stöd i processer som sträcker sig över tid.

Intresseanmälan och kontakt

De församlingar som är intresserade av att få ett riktat stöd tar en första kontakt med Kristina Stolare via mejl.  Det är startsignalen, och därifrån dras planer upp i samråd.

Antalet möjliga tillfällen till stöd eller antal församlingar stiftet kan stötta parallellt varierar över tid, och fördelas i den ordning som förfrågningar kommer in.

Intresseanmälan mejlas till: kristina.stolare@svenskakyrkan.se
Kristina kan också svara på frågor om hearingen och om denna satsning.

  Kontakt

 • Kristina Stolare

  Karlstads stift

  Stiftspedagog, barn och unga

  Mer om Kristina Stolare

  Kristina kan också svara på frågor om barnhearingen och om denna satsning.

Lästips

Plocka gärna fram artikeln ”Så blir framtidens kyrka om barnen får bestämma” i senaste Korsväg (nr 4 2023). Där resonerar Emilia Kortman och Johannes Fransson, distriktsordförande respektive konsulent för Svenska kyrkans unga, just om vikten av att ta tillvara de ungas tankar och reflektioner. Vi ska värna det som är bra hälsar de unga, och satsa på att utveckla det som kan bli bättre. Det fina är att kyrkans utgångläge är riktigt bra. Vi är och gör mycket som barn och unga värdesätter stort.