Vad gör dig förundrad Oman Kondi?

25 år, asylsökande, Karlstad

– Att det finns människor som hjälper mig. Jag går till gula huset mellan busstationen och järnvägen (Hela människan Ria, reds anmärkning). Där får jag mat och värme. Och här, i kyrkan, träffar jag en präst. Det får mig att tänka förundran.

Utfrågare: Helena Söderqvist