Ute på den yttersta grenen

Välkommen på en tankesmedja kring samtal med den som är självmordsnära.

Eftermiddagen består av seminarium där Kyrkoherde Johan Bonader inleder med föredrag utifrån dagens tema. Därefter samlas vi i tankesmedjor utifrån föredrag, samtalsfrågor och erfarenheter som vi delar med varandra. Efter egna samtal får vi följa med i panelsamtal utifrån våra olika reflektioner. 

Johan Bonander är kyrkoherde i Fryksände pastorat med en mångårig arbetslivserfarenhet från socialtjänst och psykiatri, han är utbildare i suicidprevention, är engagerad i jourhavande präst och har stor erfarenhet att möta människor i kris.

Tid och plats

Onsdag 31 maj kl.12.00-16.00 i Domkyrkans församlingshem på Västra Torggatan 5 Karlstad. 

Vi inleder med sopplunch kl. 12.00 och avslutas cirka kl. 15.30 med fika.

Anmälan till tankesmedjan Ute på yttersta grenen

Dagen är kostnadsfri. Anmäl om du vill ha lunch samt eventuellas matpreferenser via knappen nedan.

Till anmälan

Relaterat innehåll

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad av Svenska kyrkan i Karlstads stift.