Utbildning i kyrkopedagogik 2019

Sveriges 3000 kyrkorum bär på ett unikt kulturarv. Här har människor firat gudstjänst och livets högtider under årtusenden. Men hur kan man gå tillväga för att visa ett kyrkorum för exempelvis en skolklass? Under 2019 erbjuds en utbildning med fyra kurstillfällen på Flämslätts stiftsgård.

Kyrkopedagogikutbildningen erbjuds av Skara stift och Karlstad stift i samverkan med Skara stifts folkhögskola i Hjo. Den är en utveckling av delsatsningen Kyrkopedagogik inom den nationella satsningen ”Dela tro – dela liv”.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till medarbetare i Svenska kyrkans församlingar, men även andra kyrkor och samfund är välkomna. Den sökande ska vara intresserad av och ha möjlighet att arbeta med den kyrkopedago­giska metoden i sin församling.

Innehåll
Kyrkopedagogik, som utvecklats de senaste decennierna i Tyskland, är en dialoginriktad metod som strävar efter att engagera alla sinnen.Metoden är vetenskapligt beprövad och i kursen får du lära dig dess grund­stenar. Du får även kulturvetenskapliga och religionshistoriska kunskaper om kyrko­rummet.Framförallt får du utveckla din pedagogiska kompetens genom många praktiska övningar i detta upplevelsebase­rade sätt att guida i ett kyrkorum. Vissa arbetspass/föreläsning och viss litteratur är på engelska. Kursen syftar till att du och din försam­ling får verktyg och övningar i att arbeta enligt den kyrkopedagogiska metoden.  Kursen examineras genom skriftliga upp­gifter och muntliga presentationer i form av praktisk guidning. 

Föreläsare 
Bland annat medverkar Inge Hansen, kyrkopedagog från Tyskland, konstvetaren Amo Saarnak, tidigare lärare vid  Karlstads universitet och Maria Bergendahl, församlingspedagog/kyrkopedagog från Åkerbo församling.

Tid och plats
Träffarna håll 29-31 januari, 9-11 april, 24-26 september och 26-28 november 2019 på stiftsgården Flämslätt. Träffarna varvas med studier och praktiska övningar i hemförsamlingen. Gruppövningar mellan närträffarna sker på distans. Vi kommer att arbeta i Google Hangouts/Google Docs. Du behöver ha tillgång till internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. 

Kostnad 
Kursavgiften är 18 500 kronor. I avgiften ingår kost och logi, litteratur, studiebesök och föreläsningar.  Resekostnader till och från Flämslätt  samt kostnader i samband med eventuella extra övernattningar vid närträffarna (om man kommer tidigare eller åker senare) tillkommer. 

Anmälan
Du anmäler dig via en länk här, men ska också skicka ett rekommendationsbrev från din kyrkoherde eller chef i din församling. 

Sista anmälningsdag är fredag 16 november 2018.