Unga ledare i Karlstads stift

Unga ledare är viktiga ideella medarbetare i församlingen. Det är ett sätt att fortsätta sitt engagemang i Svenska kyrkan och utvecklas som ledare. Här kan du läsa några unga ledares berättelser från olika utbildningstillfällen och träffar.

Livsresan till Berlin i april 2023

Foto: Karolina Strandell Rongedal

Vi hade en guide med personliga upplevelser kring händelserna, vilket gav oss ett bredare perspektiv. Det är nästan ofattbart hur folk slängde sig ur fönster för att fly regimen i Östtyskland, DDR och överlevde.

Det var gripande att se spåren av tunnlarna som hjälpte folket och visar på medmänsklighet bland alla berlinare, oavsett sida, som hjälpte till att gräva dem.

Att besöka de stora monumenten och kvarvarande minnesmärken som boende i Berlin bara går förbi vardagligen utan eftertanke gav oss en tankeställare.

Text av Linn Warolin och Matea Huldén, unga ledare i Karlstads pastorat

Bön

Gud, hjälp oss att vara en röst för dem som inte har någon. Stötta oss i kampen för en bättre värld. Tack för att du alltid finns vid vår sida, även när det känns som allra svårast. Gud, hur kan världen bli så skev? Tack för att du alltid är densamme igår, idag och imorgon. Amen.

Foto: Sophie Fielding

En sak jag tänker tillbaka på från resan är när vi besökte minnesmonument för Europas mördade judar. Själva monumentet var fint och det är bra att det påminner om vad som har hänt eftersom att det inte får upprepas. Jag lade också märke till att många antagligen inte förstod betydelsen av monumentet eftersom att flera satt på eller hoppade mellan blocken vilket är ganska okänsligt. Jag tar med mig att man skall vara uppmärksam så att man inte råkar göra likadant.

Text av Isak Brorson, ung ledare i Kristinehamns pastorat

Foto: Sophie Fielding

På spår 17 besökte vi tågstationen alla judar från Berlin åkte till olika koncentrationsläger från. Vi fick även höra en väldigt fin kärlekshistoria mellan en judinna och en nazist. Jag tyckte att det var väldigt rörande när man fick se antalet judar som blev skickade till lögnerna, då man inte inställt sig att det var så många. När man fick se det framför sig blev det mer ”verkligt”.

Jag märkte även att de flest antalet judar blev skickade till lägret Theresestadt, vilket jag inte ens visste existerade då man hör allra mest om judarna i Auschwitz. Jag har själv aldrig hört talas om Theresestadt även fast det var de stället de flesta skickades till från Berlin. Jag tycker då att det är bra att man får veta om alla andra lägrerna också så att allas berättelser kommer fram.

Text av Emma Cedervall, ung ledare i Åmåls församling

Vid spår 17 där tusentals judar deporterades till koncentrationsläger samtal arbetsläger där de flesta sedan mördades, fick vi individuella historier om några få livshistorier. Även fast platsen var enkel och trycka nummer i plåtar på deporterade människor varierade mellan cirka 2000 och 19 så kröp historian närmare. Vi var en grupp på nästan 30 personer vilket gjorde upplevelsen mer påtaglig och nära.

Text av Emma Andersson, ung ledare i Åmåls församling

Jag tyckte spår 17 var bra och lärorikt för jag visste inte att det fanns fler än Auschwitz, man fick också lära sig om andra läger vilken jag tycker bra, då får man en mycket större bild av allt som man lärt sig i skolan. Sen tycker jag kärleks historian var sorglig men också intressant. Spår 17 väcker mycket känslor då man verkligen får se hur många som fördes till lägerna från den platsen.

Text av Emmie Wernlund Johansson, ung ledare i Åmåls församling

Foto: Whilma Lundgren

Vid ett tillfälle på vår livsresa besökte vi Svenska Viktoriaförsamlingen i Berlin. Där höll Amanda som arbetar på Viktoriaförsamlingen en intressant föreläsning. Under denna föreläsning fick vi lära oss en hel del historia gällande Berlins historia kopplat till den svenska kyrkan där, men även Svenska Kyrkans uppgifter.

Det som jag kommer ta med mig från detta besök är tillgängligheten till Svenska kyrkan utomlands. Innan föreläsningen hade inte jag någon större koll på Svenska kyrkan existens utomlands. Jag tycker att det är viktigt att sprida informationen om Svenska kyrkan utomlands, då det kanske finns andra oventande som mig.

Svenska kyrkan kan bland annat bidra till trygghet för resenärer eller boende svenskar utomlands. Känslan av att man vet att det finns människor i området som pratar ens eget språk och kan hjälpa till om en olycka skulle ske. Ofta håller de även i de svenska traditionerna som midsommar eller kanelbullens dag, vilket även bidrar till en känsla av hemma för de som kanske stannar i landet en längre period.

Svenska kyrkan utomlands ger alltså trygghet, känslan av hemma och även en god samhörighet, vilket gör den väldigt viktig för de som kanske saknar dessa saker när de inte är i Sverige. Därför tycker jag det är viktigt att sprida kyrkans budskap och vad Svenska kyrkan utomlands står för, för att ge människor möjligheten känna sig trygg även fast man befinner sig i ett annat land.

Text av Ludwig Åhrman, ung ledare i Hammarö församling.

Bön

Gud, tack för att godhet har makt över ondska och att vi får kraft och mod i dig att våga förändra världen. Ge också oss mod att stå upp för varandra och att vara en röst för de som saknar en, en hjälpande hand till den som behöver den eller ett par lyssnande öron när någon vill prata. Amen.

Foto: Karolina Strandell Rongedal

Om jag ska välja en händelse som betydde extra mycket för mig denna resa så blir det lördagens mässa som firades i Zionkirshe. Det är en otroligt vacker kyrka som hade och har stor betydelse för judarna och andra världskriget.

Mässan var en av de finaste och mest rådgivande mässorna jag varit på, Emmy från Karlstad stift ska ha stor eloge! Att få sitta där och fira mässa i en så vacker kyrka och höra allas röster eka tillsammans gav mig glädje och lugn. Det fick mig att tänka på alla som satt under andra världskriget, precis där jag satt då, förmodligen livrädda för vad framtiden hade att ge, och firade mässa precis som vi gjorde idag. Vilket otroligt hopp det förhoppningsvis gav dem.

Att vi sedan fick ta oss upp i kyrktornet och se vackra Berlin var bara ett plus i kanten!

Text av Moa Wendt, ung ledare i Hammarö församling

Foto: Sophie Fielding

Vi besökte Kaiser-Wilhelm memorial church. Vi tyckte det var inspirerande att även efter kyrkan bombades ville folket vara i kyrkan för att bland annat fira gudstjänst, men när det bedömdes för farligt byggde de upp ett alternativ dit de kunde gå istället. Vi tyckte även det var intressant att kyrkan var byggd i så många stilar för att visa för andra hur bra Tyskland var som land och att Tyskland som land också hade mäktiga kyrkor.

Text av Fiona McCann och Sophie Fielding

Bön

Gud, tack för dessa livsresor. Tack för möten och nya bekantskaper. Tack för att möten i ditt namn går över språkgränser. Var med oss och bevara oss på våra fortsatta livsresor. Gud, tack för möjligheten att göra just dessa livsresor tillsammans. Var oss nära och gör oss alltid öppna för nya insikter och äventyr. Amen.

Nyheter

Unga ledare samlades kring temat värderingar

Publicerad:

Under helgen samlades cirka 100 ungdomar och ledare på en utbildningsträff för Unga ledare i Karlstads stift. Under träffen samtalades det kring temat värderingar. Deltagarna firade mässa, jobbade i workshops och umgicks tillsammans.

Ung ledarutblidning

Som ung ledare får du gå en utblidning i tre steg, i din församling eller pastorat och tillsammans med Karlstads stiftskansli.

  • Steg 1 är en utbildning i grundläggande metoder och troslära. Steget genomförs dels i församlingen utifrån ett gemensamt material och dels genom en utbildningshelg i stiftets regi.
  • Steg 2 är en fortsättning för unga ledare som slutfört steg ett. Det är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om, och erfarenhet av gruppdynamik, utsatthet i grupper, rolltaganden och ledarrollen.
  • Steg 3: Livsresan, är det sista steget för unga ledare som slutfört steg ett och steg två. Livsresan planeras och arrangeras av stiftskansliet och är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om den egna kyrkan, Svenska kyrkan och andra kristna samfund.