Foto: Hans Kvarnström

”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.”

Orden är skrivna av Paulus, i Andra Timotheosbrevet 1:7. Och det är ett bibelord som har en hel del att säga oss idag.

Ordet ”modlöshet” i citatet kan även översättas ”fruktan”. Alltså: Gud har inte gett oss en fruktans och rädslans ande.  Men vad innebär ”självbesinning” som också nämns i citatet? Jo, ordet kan även översättas ”gott omdöme” eller ”måtta”. Sålunda kan vi alltså översätta: ”Ty Gud har inte gett oss en fruktans ande, utan kraftens, kärlekens och det goda omdömets ande.”

I Coronatider som dessa där oro, rädsla och fruktan är överhängande, får vi ta till oss Paulus ord. Oro, rädsla och fruktan är känslor som får oss att agera irrationellt, att agera hals över huvud. Men Paulus säger: lyssna inte till rädslan! Behåll förnuftet. Håll er till kraften, till kärleken, behåll ditt goda omdöme.

Och allt detta är möjligt eftersom Gud inte gett oss en modlöshetens ande, utan ett gott omdöme.

 

SÖREN DALEVI
biskop i Karlstads stift

 

 

Lycklig den människa som har ljus att luta sig mot i mörkret.

Hans Kvarnström
Lycklig den människa som har ljus att luta sig mot i mörkret. Foto: Hans Kvarnström