Foto: Foto: Magnus Aronsson, Christian Gidlöf ,Gustaf Hellsing, Albin Olsson

Tid för tro och teologi

En ny seminarieserie om tro och teologi för alla intresserade. Fyra lördagar i Vikenkyrkan i Karlstad.

22 september klockan 10-12.30

”Mitt i ingenstans eller mitt i prick?” – teologiska linjer i Karlstads stift med Otfried Czaika, stiftsteolog och professor

13 oktober klockan 10-15

”Gud och Big bang”, teologer och filosofer spekulerar, föreläser och samtalar

10 november klockan 13.30-16

”Vad tror du på?” med biskop Sören Dalevi

1 december klockan 14-16

”Jesus, Luther & Emil i Lönneberga - de fattigas måltid” med Otfried Czaika, stifts-
teolog och professor