Kyrkoreservatet Trettondetjärn

Fram till mitten av 1940-talet fanns ett torp här vid Trettondetjärn. Den vackra platsen ägdes då av Katrinefors bruk.

Vad är ett kyrkoreservat?

Kyrkoreservat är en form av frivilligt naturskydd med särskilda reservatsregler som stiftsfullmäktige i Karlstads stift har beslutat om. Ett kyrkoreservat får inte säljas eller upphävas. Varje kyrkoreservat ska märkas ut tydligt i terrängen och det ska finnas en skötselplan.

Kyrkoreservat – våra vackraste smultronställen

Hör du till dem som gärna söker dig ut i naturen för att hämta kraft och få frid? I Karlstads stift har vi öppnat upp några av våra vackraste smultronställen och gjort dem till kyrkoreservat som du kan besöka. Runt om i Värmland och Dalsland finns också pilgrimsleder, vandringsgrupper och annat. Läs mer om dem i appen Kyrkguiden.