Tre biskopar på gränsen

På annandag påsk, den 22 april, firar biskoparna i Karlstads, Strängnäs och Västerås stift gemensam gudstjänst i Järnboås kyrka, som tillhör Nora bergslagsförsamling i Västerås stift.

Gudstjänsten har rubriken ”Psalmer på gränsen” och är ett gemensamt arrangemang för Karlstad, Strängnäs och Västerås - tre stift som gränsar till varandra. Det är tredje året som de tre stiften gör gemensam sak på detta sätt.

Biskoparna Sören Dalevi, Johan Dahlman och Mikael Mogren kommer att hålla varsin kort predikan. I gudstjänsten medverkar även kontraktsprostarna Pernilla Rosin, Britta Landin och Tomas Rådehed samt musiker, kör och brassensemble. 

Tid: Annandag påsk, måndag den 22 april, klockan 16
Plats: Järnboås kyrka