Torsdag den 15 mars

Här är programmet för Livet värt att leva, den 15 mars 2018.

Musiklek med sånger om tillit

Klockan 10.00-12.00
Musiklek och samtal kring tillit och vad det egentligen innebär.

Plats: Familjecentralen Charlottenberg
Arrangörer: Svenska kyrkan och Familjecentralen Charlottenberg 

 

Den längsta resan är inåt – Filmen om Steve

Klockan 13.30-15.00
Filmvisning och samtal med Steve Sjöquist.
I år är det exakt 30 år sedan Steve Sjöquist fick sin hiv-diagnos och han beslutade sig tidigt att vara helt öppen med sin sjukdom, vilket var mycket ovanligt vid den tiden. Han blev allt sjukare på 90-talet och 1996, när han bara var dagar från att dö, fick han som en av de allra första patienterna tillgång till de nya bromsmedicinerna, redan innan de var godkända av Läkemedelsverket. Det räddade hans liv. Därefter har han fortsatt som aktivist, skrivit fyra böcker med hiv och aids, utanförskap och stigma som tema och är nu diakon på Sankt Görans sjukhus, sjukhusmiljön som han vet så mycket om inifrån.

Plats: Torsby Missionskyrka på Tingshusgatan 2
Arrangörer: Sjukhuskyrkan i Torsby och Landstinget i Värmland

Hot mot förtroendevalda – brister tilliten till demokratin?

Klockan 15.00-16.30
Hot, hat och våld mot förtroendevalda ökar i samhället och misstron mot det demokratiska samhällssystemet växer. Inte bara i Sverige, utan också i många andra länder i Europa och resten av världen. Politikerförakt och hot mot förtroendevalda har blivit vardag och yngre politiker är mer utsatta än äldre. Vi ser politiska rörelser som ifrågasätter demokratin och som vill se samhällen styrda med tvång, hot eller våld växa.

Om förtroendevalda i sitt politiska uppdrag påverkas av hot, hat och våld undergrävs det demokratiska systemet och det kan leda till att människor inte tar på sig politiska uppdrag.

Hur står det till med tilliten till demokratin när förtroendevalda utsätts för hot, hat och våld? Vad kan vi göra för att stärka tilltron till demokratin hos människor? Hur kan vi jobba för att förebygga att förtroendevalda utsätts?

Seminarium med föredrag och samtal om en fråga som är högaktuell inför kommande valrörelse.

Medverkar gör Agneta Blom, docent i statsvetenskap vid Örebro universitet, Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelseordförande Karlstad, Maja Sundkvist-Kräutner (S), kommunfullmäktigeledamot Hammarö. Samtalet leds av Beatrice Högå, verksamhetschef Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

Agneta Blom är docent i statsvetenskap och disputerade vid Lunds universitet 1994 på en avhandling om ledarskap och demokrati. Mellan 2004–2006 var hon sekreterare i den statliga utredningen ”Hot och våld mot förtroendevalda” och mellan 2012–2013 i utredningen ”Förebyggande av våldsbejakande extremism”. Agneta utbildar idag inom Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsning för att stödja kommuner, regioner och landsting i deras förebyggande arbete mot hat och hot mot förtroendevalda under 2016–2018.

Plats: Elite Stadshotellet Karlstad, Franska salen
Arrangörer: Svenska kyrkan och Brottsförebyggande centrum i Värmland

After work med quiz

Klockan 17.00-19.10
Mat och dryck kan köpas i operakaféet. Musikquiz börjar klockan 18, under ledning av Lena Gynnemo. Frågorna illustreras med levande musik från brassensembel. Kvällen fortsätter sedan med Han var terroristernas fånge (se senare programpunkt).
Plats: Wermland Opera
Arrangörer: Svenska kyrkan och Wermland Opera

Aron Anderson – äventyrare och inspiratör

Klockan 18.30-20.15
Aron Anderson har varit med i tre olika sporter i fyra olika Paralympics, åkt flera Vasalopp, cyklat till Paris och simmat till Åland. Dessutom har han genomfört en Svensk klassiker på under 24 timmar och bestigit Kilimanjaro. Allt detta utan hjälp av sina ben. Trots att cancern drabbat honom flera gånger har Aron Anderson vägrat släppa taget om livet eller idrotten. Han är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt, och har en sällan skådad livsgnista och positivitet som smittar av sig på alla som möter honom.

Plats: Degerfors kyrka
Arrangörer: Svenska kyrkan och Degerfors IF

Afternoon tea, med föreläsning

Klockan 18.00
Afternoon tea och föreläsning om mindfulness med samtalsterapeut Anette Holgersson. 

Plats: Köla Hembygdsgård
Arrangörer: Svenska kyrkan, Köla hembygdsgård och Anette Holgersson 

Våga vara förälder - även på nätet!

Klockan 18.00-19.30
Det är en hårfin gräns mellan integritet och ansvar. Barn och unga lever sina liv på nätet, och hur vi bygger tillit mellan generationerna. Henrik Pallin, socionom och kommunikationsrådgivare med fokus på sociala medier, ger tips och svarar på frågor. "Vi kan inte skylla på att vi inte hänger med tekniskt. Om mitt barn börjar spela fotboll, måste jag lära mig grundreglerna. Det är samma sak med barnens närvaro på Internet.", säger Henrik Pallin, socionom och kommunikationsrådgivare med fokus på sociala medier. 

Plats: Älvstrandens bildningscentrum, Stora aulan, Hagfors
Arrangör: Svenska kyrkan och Hagfors bibliotek

Han var terroristernas fånge

Klockan 19.20-20.30
I nästan sex år var Johan Gustafsson kidnappad av al-Qaida. Trots allt han utsattes för har den tiden inte rubbat hans syn och tro på människor. “Nästan alla människor vill andra väl”, säger han idag. Hör Johan berätta sin historia. Biskop Sören Dalevi leder frågestund efter föredraget.
Innan detta finns möjlighet till After work med quiz på Wermland opera (se tidigare programpunkt).

Plats: Wermland Opera, Karlstad
Arrangörer: Svenska kyrkan och Wermland Opera

Evening Tea – Den längsta resan är inåt

Klockan 19.00-21.00
Visning av delar av filmen Den längsta resan är inåt – Filmen om Steve samt efterföljande samtal med Steve Sjöquist som för 30 år sedan fick sin hiv-diagnos. Han var bara dagar från att dö, när han som en av de allra första patienterna fick tillgång till de nya bromsmedicinerna. Det räddade hans liv.

Plats: Sirisalen, Fryksände församlingshem
Arrangörer: Svenska kyrkan och Landstinget i Värmland