Tidskriften Korsväg

Korsväg delas ut till alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Karlstads stift och i Göteborgs stift. Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling

Redaktör för Korsväg är Torgny Lindén, kommunikatör i Göteborgs stift. Du når honom på telefon 031-771 30 31 eller på torgny.linden@svenskakyrkan.se