Biskopens mitra och kåpa.
Foto: Torgny Lindén

Tidplan för biskopsvalet

Stiftsstyrelsen ansvarar för biskopsvalet och har fastställt tidsplan för valet.

16 juni 2015 Stiftsstyrelsen sammanträder
Stiftsstyrelsen beslutar om reviderad tidplan avseende tidpunkter för nomineringsval och biskopsval, hearing, fördelning av elektorer mellan stiftets lokala enheter, sista datum för då val av elektorer ska genomföras på lokal nivå samt datum för när röstlängden ska anslås.

31 december 2015 Val av elektorer
Senaste datum för val av elektorer och ersättare för dessa på lokal nivå.

12 januari 2016 Röstlängd upprättas
Röstlängd som visar vilka präster och diakoner som har rösträtt enligt 8 kap. 15 § KO upprättas och anslås på stiftets anslagstavla. (30 dagar före den dag nomineringsvalet sker)

11 februari 2016 Nomineringsval
Nomineringsvalet genomförs. Resultatet anslås på stiftets anslagstavla (överklagandetiden om en vecka påbörjas).

18 februari 2016 Valresultatet överlämnas till ansvarsnämnden
Resultatet av nomineringsvalet kan överlämnas till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar för prövning enligt 8 kap. 8 § KO av kandidaternas behörighet. Ansvarsnämnden sammanträder 2016-03-09

Vecka 8-11 Mässor med biskopskandidaterna
Biskopskandidaterna kommer att hålla varsin mässa i domkyrkan kl 18.00 de kommande veckorna. Efterår bjuds det på enkelt mingelfika i Församlingshuset. 

5 april Utfrågning av kandidater
Hearing av kandidater som fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet och behörigförklarats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd.

19 april 2016 Biskopsval
Den kandidat som får mer än 50 % av rösterna blir biskop. Om ingen uppnår 50 % går de två med flest röster vidare till valomgång två.
Preliminärt valresultat kungörs.

25 april kl 14.00 Slutlig sammanräkning
Slutgiltigt valresultat kungörs.

28 april 2016 ev Biskopsval omgång två
En eventuell andra valomgång genomförs. 

4 maj kl 10.00 Slutlig sammanräkning
Slutgiltigt valresultat kungörs.

25 augusti Stavnedläggning
Biskop Esbjörn Hagberg avslutar sin tjänst som biskop i Karlstads stift vid en gudstjänst i domkyrkan kl 18.00. Dessförinnan hålls en öppen mottagning i Församlingshuset då biskopsporträttet avtäcks och biskop Esbjörn avtackas.

28 augusti 2016 Biskopsvigning
Karlstads stifts nya biskop vigs av ärkebiskopen i Uppsala domkyrka.

4 september 2016 Välkomnande
Karlstads stifts nya biskop välkomnas till Karlstads stift i Karlstads domkyrka.