Thorbjörn Larsson

Korta fakta

Thorbjorn Larsson
Thorbjörn Larsson

Födelseår: 1957
Bostadsort: Stockholm
Prästvigningsår:  1984
Vigningsstift: Uppsala
Nuvarande jobb: Biträdande kyrkoherde Katarina församling. Från 10/3 Chef för Stockholms stifts servicebyrå
Fritidsintressen: Teater, film, musik och politik

Tre frågor jag brinner mest för

Lekmännens plats i församlingen. Både som distriktspräst i Härnösand , stiftsgårdsföreståndare, direktor för Ersta diakoni och bitr. kyrkoherde i Katarina församling har jag sett kraften, energin och glädjen i engagemanget hos volontärer och frivilliga. Höstens engagemang för Transitflyktingar hade inte fungerat utan 650 volontärers insats under 12 veckor. Alla människor vill bli tagna i bruk på ett eller annat sätt. Möjligheterna är enorma

Kommunikation av tro och tradition. Om kommunikationen fungerar så fungerar också mötet mellan kyrka, människor och samhälle. Evangeliet behöver inte omformas, men tilltal, mötesformer och tonalitet måste hela tiden revideras. Här är predikans plats oerhört viktig.

Kyrkans sociala engagemang. Diakoni kan inte levas ut annat än i praktisk handling. Kyrkan har fantastiska miljöer och möjligheter att erbjuda gemenskap, upprättelse och empowerment. Dessutom kan kyrkan erbjuda svaret på vad en människa är värd som inte många andra kan.

Detta skulle jag prioritera som biskop

Internt - Ledarskap, arbetsmiljö och styrelseutveckling.
Bra ledarskap på alla nivåer med början hos kyrkoherdar och församlingsledare. Ett systematiskt kompetensutvecklingsprogram för ledarens alla uppgifter. För det andra utveckla arbetsmiljön, både att lösa akuta arbetsmiljöproblem såväl som systematiskt arbetsmiljöarbete. För det tredje att stärka och stödja kyrkoråd och styrelser i deras viktiga arbete.

Externt - Gudstjänst, diakoni och kommunikation, dvs att åstadkomma ett relevant möte mellan kyrka och folk. Sänka trösklar och göra det enkelt att vara medlem i kyrkan.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Att som under reformationen återge Gudstjänsten, tolkningsmöjligheten och makten över sin kyrka och sin tro till människorna. Det andliga behovet har kanske aldrig varit större än nu och vi behöver hitta vägar för att möta människor där de är på ett berörande och engagerande sätt. Frågan om lekmännens roll i detta är oerhört viktig. Sedan måste vi hantera en kyrka som krymper när det gäller ekonomi, något som går fortare än vi vill se. Till detta kommer utmaningen vad det gäller kyrkans självuppfattning i en tid där många religioner flyttar in och berikar vårt land.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom 1 Joh 4:16 b

Mitt favoritprogram på radio/TV: Skavlan i TV och Lördagsintervjun i Radio

En bok eller film jag rekommenderar: Fanny och Alexander/ Pär Lagerqvist; Sibyllan

Om jag har en helt ledig dag: Umgås med familjen gärna med fysisk aktivitet eller kultur

Ladda ner...

Thorbjörn Larsson CV