Thomas Stoor

Korta fakta

Thomas Stoor
Thomas Stoor

Födelseår: 1955
Bostadsort: Linköping
Prästvigningsår: 1984
Vigningsstift: Linköping
Nuvarande jobb: Domkyrkokaplan
Fritidsintressen: Naturvandringar, arkeologi, historia, konst, musik, film och resor.

Tre frågor jag brinner mest för

Internationella kontakter/ekumenik: Jesu ord om ”att de alla må vara ett” tillhör kyrkans kallelse, särskilt i en tid då sekularisering och utmaningar i form av klimatförändringar, sociala orättvisor och allmän rotlöshet driver oss kristna till ett ökat engagemang för att bygga broar mellan olika kristna kyrkor och samfund och mellan kyrka och samhället i stort. Nätverksbyggande och personliga kontakter över gränserna berikar vår kyrka och stärker samhörigheten med den världsvida kyrkan som Svenska kyrkan är en del av. Det hjälper oss också att fullgöra vårt uppdrag till mission, i samverkan med andra kyrkor och organisationer i världen – för en bättre värld.

Undervisning/ församlingsbygge. Det finns en allmän positiv öppenhet och nyfikenhet kring vad kristen tro och kyrka innebär som livsgrund och värdegrund. Samtidigt finns ett uttalat behov av undervisning och fördjupade kunskaper om Bibel, kristen tro och teologi, gudstjänstens mening, trons innersida  och kyrkans historia från många av kyrkans medlemmar.  Samtal om kristen tro, studiegrupper som gör studiebesök och resor växer i gemenskap och nya relationer bygger upp församlingen och stärker medvetenheten om kyrkans roll i samhället och i nutiden.  Vi har resurser att möta det andliga sökandet, men tar inte alltid chansen. Om inte kyrkan undervisar om kristen tro, vem ska då göra det?

Andlig fördjupning/vägledning/diakoni: Sekulariseringen och globaliseringen har öppnat portarna för nya andliga rörelser och alternativa livsåskådningar, vilket har lett till att vi nu upplever ett förnyat intresse för andlighet och fördjupad livskvalité. Genom att bygga på kyrkans långa tradition av själavård, den nya pilgrimsrörelsen, retreatens möjligheter och en diakoni som möter människas både yttre och inre nöd och längtan kan vi vara ”medvandrare” och med Guds Andes hjälp ”vägledare”, som möter både ungdomar, sökare och alla som upplever längtan efter förnyelse. Pilgrimsrörelsens sju nyckelord och Frälsarkransen är exempel på pedagogiska hjälpmedel som kan öppna vägar inåt. Kyrkans förnyelse startar på insidan – i mötet med Gud.

Detta skulle jag prioritera som biskop

Samtal om tro och liv, relationsbyggande för stärka social och andlig gemenskap , internationellt engagemang (SKIA/SKUT/ekumenik)

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Att möta det diakonala behovet i kamp mot rotlöshet, ensamhet och utanförskap som finns runt omkring oss i vårt samhälle, både bland gamla och unga.

Att möta behovet av andlig fördjupning och sökande – och vara medvandrare fram till ett möte med Jesus Kristus

Att värna den natur och miljö vi fått av Skaparen, genom att finna en hållbar livsstil som levs i harmoni med resten av skapelsen.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig:  ”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud”(1 Tess 5:16-18)

Mitt favoritprogram på radio/tv: Midsomer Murders (engelska deckare)

En bok (eller film) jag rekommenderar: ”En rysk pilgrims berättelser”

Om jag har ledig en dag:  Vandringskängorna på, kaffetermos med, ut i naturen.

Ladda ner...

Thomas Stoor CV