Tankar för 2018-2021

Om "människa bland människor" och om fyra strategiska områden.

Detta häfte består av två delar. Den första delen ger en snabb genomgång av biskop Sören Dalevis biskopsvapen och motto, Människa bland människor. Den andra delen ger en kort lägesbild av de fyra strategiska områden som Sören identifierat, och som han önskar betona under de närmaste åren i Karlstads stift.

Här hittar du hela häftet som pdf.