Foto: pixabay.com

T(rans) och bibeln

Välkommen på en fortbildningsdag för dig som är chef/arbetsledare i Svenska kyrkan med fokus på T(rans) och bibeln.

Välkommen på en fortbildningsdag för dig som är chef/arbetsledare i Svenska kyrkan! Ett unikt tillfälle för dig som chef att fortbildas inom ämnen som HBTQ, med fokus på T(rans) och bibeln. Under dagen kommer vi få lyssna till Ann-Christine Ruuth och Jesper Svartvik som kommer prata om trans, teologi och ledarskap. Utbildningsdagen är helt digital utifrån de rekommendationer som råder i nästan hela landet. Här kan du ladda ned inbjudan för utskrift eller för att sprida den i ditt nätverk.

När/var/hur?

När? Den 7 december 2020
Var? Zoom. Länken skickas ut fredag 4 december. 
Hur? Anmälan: klicka här! Anmäl dig senast 30 november. 

Foto: Anna Nordström

Ann-Christine Ruuth
Föreläsare och präst med 20 års erfarenhet av att vara chef.
”HBTQ-personer finns på snart sagt alla arbetsplatser. De är en utsatt grupp i samhället och fördomarna är många. Det gäller inte minst transpersoner. Att komma ut på arbetsplatsen är för många svårt, för att inte säga otänkbart. Mycket energi får läggas på att gömma undan sig själv, energi som istället kunde fått läggas på arbetet. Värdeord och policydokument är viktiga men om det stannar vid ord blir de i själva verket betydelselösa. Höj ribban och ge dig själv den kunskap ni behöver för att möta andra och varandra med respekt och omsorg.”

Foto: creativecommons.org/ licenses/by-sa/3.0

Jesper Svartvik
Professor och tidigare stiftsteolog vid Karlstads stift.
Författare till ”Bibeltolkningarnas bakgator – synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid”.
Teologisk fördjupning inom HBTQ och mångfald.

Arrangörer:

Huvudarrangör för dagen är Karlstads stift i samverkan med Sensus och Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift.