Foto: Madelen Zander

Stödgrupper för barn och unga i sorg

När någon i familjen dör blir ingenting sig likt. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om. Du kan träffa andra genom våra grupper.

Sorg

Sorg och saknad känns olika för alla. I grupperna har vi aktiviteter med olika teman och pratar om det som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Så gör vi i grupperna

Vi har åldersindelade grupper för barn och unga mellan 5 och 20 år. Vuxna träffar samtidigt andra föräldrar i samma situation.

Vi träffas på lekterapin på Centralsjukhuset i Karlstad vid 8 tillfällen efter klockan 16.

Stödgrupperna är ett samarbete mellan landstingets onkologiklinik och rehabiliteringsenhet samt Svenska kyrkan.

ÄR DU INTRESSERAD?

Du kan när som helst anmäla ditt intresse. Vi startar nya grupper när det är tillräckligt många deltagare anmälda. Preliminärt startdatum är den 17 oktober 2017.

Skicka dina kontaktuppgifter till: barnisorg@liv.se

så kontaktar vi dig, eller ring Anna-Karin Berglind, sjukhuskyrkan, 054-61 58 04.