Karlstads stift firar 375 år och 250 år

2022 firar Karlstads stift ett dubbelt jubileum. För 375 år sedan bildades Karlstads stift och för 250 år sedan fick stiftet en första biskop.

Ett speciellt år i Karlstads stift

År 1647, för 375 år sedan, bildades Karlstads stift, då drottning Kristina utsåg Karlstad till stiftsstad. Först år 1772, för 250 år sedan, blev vi ett helt självständigt stift, då kung Gustav III bestämde att Karlstads stift skulle styras av en biskop. Därför är år 2022 ett speciellt år
för Karlstads stift, då vi firar både 375 år och 250 år.

Så firar vi

För att fira det dubbla jubulet planerar vi olika aktiviteter i stiftet. Den stora delen är centrerad kring Karlstads Domkyrka, dit alla i stiftet är välkomna! Här nedan hittar du information om våra olika aktiviteter!