Sören Dalevi

Korta fakta

Sören Dalevi
Sören Dalevi

Födelseår: 1969
Bostadsort: Hammarö
Prästvigningsår: 1996
Vigningsstift: Karlstad
Nuvarande jobb: Lektor i Religionsvetenskap vid Karlstads Universitet
Fritidsintressen: Olika typer av sport (spinning, löpning), film, litteratur

Tre frågor som jag brinner mest för

Arbetet med frågor som rör barn och unga har genomsyrat allt jag gjort. Jag började som 16-årig ideell ledare för ungdomar i Kristinehamns församling, gick vidare som outbildad församlingsassistent, utbildade mig till präst och sedermera till forskare med inriktning mot frågor som handlar om hur barn möter bibeln och hur barn möter kyrkorum. Som biskop skulle jag prioritera frågor om barn och ungdom.

Jag jobbar dagligen med frågor som har med kunskap och pedagogik att göra; om skola och utbildning. Vad gäller kunskaper om kristen tro går det (kunskapsmässigt) snabbt utför, oavsett hur man ser på och definierar ”kunskap”, och här står Svenska kyrkan inför en stor pedagogisk utmaning. Det är en utmaning som gäller i mötet med såväl unga som gamla, församlingsmedlemmar som personal.

Det tredje har med enkelhet och teologisk förnyelse att göra. ”Se, jag gör allting nytt!” är ett bibelord som taget för en luthersk kyrka. Reformationen är ett pågående teologiskt arbete som just nu kräver förenkling och avskalning. Alla ska med.

Detta skulle jag prioritera som biskop

Jag skulle fokusera på den folkkyrkoteologi som varit så viktig i området: kyrkan är till för alla. Vi har högt i tak, låga trösklar, men vi har också ett golv. Och detta är folkkyrkans ärende i en mening: Att barn och gamla, oavsett klass, kön, sexuell läggning eller bakgrund skall känna sig bejakade av den kyrka som de tillhör. Kyrkan måste därför höja sig upp till folks nivå. Alla ska med.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Kyrkans stora utmaning idag handlar om en sak: relevans. Och om att ha en bärkraftig teologi. Det kräver ett kontinuerligt utbildningsupplägg som är långsiktigt och genomtänkt, och det förutsätter ett slagkraftigt stiftskansli. För Karlstads stifts del är dock den primära utmaningen just nu den glesbygdsproblematik som landskapen Värmland och Dalsland delar. Den visar sig bl.a. genom den prästbrist som kommer att bli mycket tydlig framöver. Karlstads stift skall vara attraktivt att komma till, och ett stift där man vill vara kvar.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: ”Se, jag gör allting nytt” (Johannes Uppenbarelse 21:5)

Mitt favoritprogram på radio/TV: Ishockey, speciellt om FBK är involverade, men svenska hockeylandslaget duger också.

En bok eller film jag rekommenderar: Boken Don Camillo och hans lilla värld av Giovanni Guareschi

Om jag har en helt ledig dag: Prioriterar jag att vara med min fru och mina barn

Ladda ner...

Sören Dalevi CV