Sluta skämmas-snabbkurs i härskartekniker

Känner du dig dum efter ett möte? Har någon fått dig att skämmas för dina egenskaper eller för vem du är? Då kan du vara utsatt för en härskarteknik.

Alla har vi varit med om det någon gång; känt oss tillplattade och förminskade av en annan människa. Andra gånger är det vi själva som fått andra att tystna och se tillintetgjorda ut, kanske utan att vi ens förstått varför. Men det går att lära sig se härskarteknikernas mönster och bana nya vägar i vårt samspel med andra.

Det var socialpsykologen Berit Ås som utvecklade teorin om härskarteknikerna, en teori som blev allmänt känd i slutet av 1970-talet. Den avslöjar hur vi försöker behålla eller skaffa oss makt över andra människor och samtidigt hävda oss själva genom att förtrycka andra. Modellen har genom åren kompletterats med motstrategier som kan vara bra att känna till både för att värja sig själv och för att bekräfta andra som förminskas.

1. Osynliggörande

Att ägna uppmärksamheten åt mobiltelefonen, inte svara eller ge bristande respons när någon annan pratar. Andra exempel är att ta åt sig äran av andras jobb eller när en hel arbetsgrupp hoppar över någon när det är hens tur att få ordet.

Motdrag

Synliggör och ta plats! Beskriv situationen och vad som sker. Ifrågasätt genom att svara med en motfråga: ”Hör du vad jag säger när du tittar i mobilen samtidigt? Jag skulle önska att du tittade på mig istället.”

Bekräfta

Stöd nonchalerade kolleger genom att se dem och hjälpa dem att synas.

 

2. Förlöjligande

Det som sägs förlöjligas eller förvandlas till ett skämt på talarens bekostnad. Eller så flyttas fokus från vad som sägs till generaliseringar, alternativt kommentarer kring utseende, kläder, sexualitet.

Motdrag

Ställ frågor till den som förlöjligar. Att upprepa vad som sagts har visat sig fungera. ”Nu kallade du mig för X, hur menar/tänker du då?” Att bemöta med en fråga ger den drabbade tid att reagera och kan samtidigt få den som uttryckte sig olämpligt att tänka efter.

Bekräfta

Respektera dina kolleger, bemöt dem seriöst och lyssna på dem som försöker få gehör.

3. Undanhållande av ­information

Alla får inte veta. Vissa informeras, antingen medvetet för att trycka ner, eller för att den in­formella ”ledarskaran” ska ha överhanden. De som inte har informationen får svårare att re­agera/påverka och har inte möjlighet att förbereda sig tillräckligt.

Motdrag

Kräv korten på bordet och ifrågasätt informella informationsvägar. Be om bättre underlag och respekt för mötesordningen, se till att diskussioner förs i rätt arbetsgrupp och att alla får den information de behöver i tid och kan vara delaktiga.

Bekräfta

Informera berörda, försök att inte själv utestänga någon. 

 

4. Dubbel­bestraffning

Vad som än görs duger det inte. Härskartekniken går ut på att leta fel och att den utsatte aldrig kan göra helt ”rätt”. Den negativa tolkningen av arbetet, beteendet eller beslutet är det som lyfts fram.

Motdrag

Öva på att säga ifrån och sätta gränser. Ta den egna bedömningen av situationen på allvar och beskriv den i ord som ”När du tvivlar på det jag gör upplever jag det som en förolämpning. Jag vill förklara mer kring de val jag gör.”

Bekräfta

Visa andra drabbade personer i din omgivning att du förstår och stöder deras beslut när de beskriver samma sak.

 

5. Påförande av skuld och skam

Här tillskrivs offret ansvaret för en kränkning; det är hens fel att det blev som det blev. Tydliga exempel är: ”Du överreagerar, du har ingen humor, dig kan man inte prata med – du blir ledsen för allt”.

Motdrag

Tänk logiskt, analysera känslan och försök se vad den består av, vad som skapat den och om den verkligen är rimlig. Behandla situationen som om det var en bekant som var drabbad – vad skulle ditt råd vara? Synliggör även vem som är ansvarig för problemet. Ligger problemet utanför din kontroll är det någon annan som behöver komma till rätta med situationen.

Bekräfta

Oftast är det lättare att se det här hos andra, så hjälp varandra att lyfta bort onödiga känslor av skam, skuld eller otillräcklighet. Hjälp till att lägga över ansvaret där det hör hemma och bekräfta rimliga normer.

Källor: ”Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier”, Rebecka Bohlin & Sara Berg, "Härskarteknik, den fula vägen till makt”, Elaine Eksvärd, ”Härskartekniker: identifiera, hantera och förebygga”, Camilla Ländin