Skog

Karlstads stift är en av Värmlands största skogsägare. Vi förvaltar ca 47 000 ha kyrkligt ägd skog och jordbruksmark inom stiftet. Vi förvaltar även ett fondinnehav med ett marknadsvärde på ca 100 Mkr. Här jobbar vi aktivt med skogsföryngring för ett långsiktigt skogsbruk.