Ska du rösta i kyrkovalet Peter Franke?

66 år, frilansjournalist och fd politisk ­redaktör på Värmlands Folkblad, Karlstad

– Ja, det ska jag. Om man är medlem i en förening måste man ta den möjlighet man har för att påverka vilka som ska bestämma. Det spelar stor roll vilka som tar besluten. Det gäller både i kyrkan och i kommunfullmäktige. Jag har inget personligt engagemang i kyrkan och är ingen flitig kyrkobesökare men har alltid varit medlem. Däremot har jag inte alltid röstat. Men det har blivit allt viktigare att göra det, tycker jag. Det finns krafter som vill annat med kyrkan än det jag vill. För mig är den centrala uppgiften att stå upp för alla människors lika värde. Kyrkans arbete mot orättvisor, för försoning och fred, för hjälp till utsatta och svaga behövs. Jag tycker att kyrkan gör en insats för ett bättre samhälle.

Utfrågare Helena Söderqvist