Själavård helt enkelt 2023–2024

En kurs om möten och samtal för dig som vill fördjupa dig och bli inspirerad av en själavårdstradition influerad av den ekumeniska rörelsen vars rötter går tillbaka till Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola.

Själavård och andlig vägledning borde vara en del av det vanliga livet, det är varje kristen människas kallelse att vara varandras själasörjare och själavård är kyrkans omsorg om hela människan och hennes andliga liv.

Frågor som tas upp: 

  • Vad är egentligen själavård?
  • Hur går det till? 
  • När är det själavård? 
  • Vad ska det leda till?

Kursupplägg

Kursupplägget är praktisk och grundar sig i den lokala församlingens liv. Vi kommer att arbeta med mötet med barn & unga, det oväntade samtalet i kören, på kyrkogård, fikarum, möteslokaler - med människor i alla åldrar & med olika utgångspunkt. 

Under kursen får du ta del av input och teori, case och erfarenhet, samtalssituationer och övningar samt gemensamma reflektioner.

Om utbildningen

Vem: anställda med lång eller kort erfarenhet samt förtroendevalda och ideella som möter människor med behov av att samtala om livsfrågor – själavård är en ständigt lärande process.    

När: Fyra tvådagars kurstillfällen utpridda över hösten 2023 och våren 2024 enligt nedan. Fredagar 11.00-18.00 och lördagar 09.30 - 16.00

  • 29–30 september 2023 – Själavård & det heliga lyssnandet
  • 17–18 november 2023 – Att bli människa & att komma hem
  • 16–17 februari 2024 – Församlingen som vär(l)dshus & själavård som gästfrihet
  • 19–20 april 2024 – Att tala vänskapligt om gudomliga ting – om andlig vägledning

Plats: Karlstads stiftskansli, Residenstorget 1, 652 25 Karlstad

Kursen är kostnadsfri för deltagarna och betalas av Karlstads stift. Dock om man uteblir från kursen utan giltigt förfall blir det en avgift. 

Kursledare: 

  • Cecilia Wadstein är präst, själavårdslärare och St Lukas terapeut med mångårig erfarenhet av församlingsarbete som föreläser i andlig vägledning & själavård samt leder retreater i ignatiansk anda.
  • Åse Lindberg – Präst, stiftsadjunkt för fortbildning, andlig fördjupning, ekumenik & idealitet, Karlstads stift

Anmälan till Själavård helt enkelt

Anmälan är stängd

Relaterat innehåll

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad av Svenska kyrkan i Karlstads stift.