Samtalsstöd

Sjukhuskyrkan

 

 

Sjukhuskyrkans finns till för patienter, anhöriga och personal, för att hjälpa människor att hantera den mänskliga, existentiella och andliga frågor som ofta tränger sig på i livets gränssituationer.

Här samarbetar Svenska kyrkan med andra kristna samfund. Sjukhuskyrkans verksamhet kan se variera, nedan är några exempel på vad vi arbetar med:

•Stöd i akuta situationer

•Själavårdssamtal

•Andakt och förbön

•Enskild nattvard

•Andakt vid avsked av avlidna

•Krisdop

•Barnbegravningar

•Sorgegrupper

•Stöd och handledning av personal

•Förmedling av kontakt med själavårdare från hemförsamling eller med företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner.

Svenska kyrkan finns närvarande på följande sjukhus:

Karlstad, centralsjukhuset

Maria Arnborg, sjukhuspräst

maria.arnborg@svenskakyrkan.se

Anna-Karin Berglind, diakon

anna-karin.berglind@svenskakyrkan.se

 

Karlstad, Resurscentrum, Rosenbads, kommunens korttidsboende

Kathy Blomqvist, diakon

kathy.blomqvist@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

Torsby lasarett

Johan Bonander, präst

johan.bonander@svenskakyrkan.se

Karin Löwestam Öberg, diakon

karin.lovestam-oberg@svenskakyrkan.se

 

Karlskoga lasarett

Maria Sjöberg, diakon

maria.sjoberg@svenskakyrkan.se

Paul Henriksson. Präst

paul.henriksson@svenskakyrkan.se

Kristinehamn, Kyrkan i vården

Anette Eriksson, diakon

Anette.erikson@svenskakyrkan.se