Foto: Erika Hedenskog

Textilkonstnären Ethel Halvarssons verk finns i ett 60-tal av stiftets kyrkor

Den produktiva konstnären blev 94 år och det finns runt 1000 olika mattskisser bevarade som är signerade Ethel Halvarsson. Som 86-åring skapade hon en ny kormatta för Mikaelikyrkan i Arvika.

Vävnaden på fotot ovan finns i Korsets kapell vid Ruds kyrkogård i Karlstad. Den skapades ursprungligen för stadsdelskyrkan Herrhagskyrkan i samma stad 1977 där Ethel Halvarsson också bodde.

Naturen är ständigt närarvarande i hennes skapande. Hon jobbade med enkla former, kraftfulla linjer och en färgkomposition som får betraktaren att stanna upp. Vävnaden i Korsets kapell är 6x1,5 meter och föreställer de fyrhanda sädesåkrarna från Jesu liknelse om såningsmannen.

FAkta om Ethel Halvarsson

Hon föddes i Krisitinehamn 1917, utbildade sig på Konstfack i Stockholm på 30-talet och hade efter avslutad utbildning Värmland som bas för sitt konstnärsskap. Hon samarbetade med Värmlands hemslöjd mellan 1942 och 1955 och öppnade efter det en egen ateljé med anställda väverskor. Hon samarbetade också med arkitekten Janne Feldt som ofta var en anlitad kyrkoarkitekt i Värmland och som bland annat ritade Västerstrandskyrkan i Karlstad. 

Ett av hennes större uppdrag var den så kallade Värmlandsgåvan som överlämnades till representanter för staden Minneapolis 1952. Den skulle skulle upprätthålla banden mellan de drygt 100 000 värmlänningar som utvandrade till USA under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och släktingarna i Värmland.

Ethel var gift Andersson åren 1942-1949. Efter 1949 återtog hon flicknamnet Halvarsson, men använde signaturen Halvar-Andersson (EHA). 

Källor:
Hemslöjdskonsulent Carina Olsson, Region Värmland.
Hallbäck, Elsa (2017) Före sin tid, Värmländsk kultur, nr 6.