Regnbågsnyckeln

Här kan ni läsa biskop Sören Dalevis predikan i samband med att Regnbågsnyckeln delades ut till Nor-Segerstads församling.

Predikan, Nors kyrka, Regnbågsnyckeln, 19/5 2019

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28)

Hur kommer det sig, att en religion som bestod av 20-talet vilsna och förvirrade anhängare år 33 efter Kristus erövrade världen, och 350 år senare bestod av uppskattningsvis 30 miljoner anhängare som då hade erövrat hela den då kända världen?

Ja, vad var det som gjorde att kristendomen över huvud taget blev en världsreligion? Det fanns ju trots allt hundratals kulter och religioner att välja på i romarriket, av vilka de flesta hade det bättre förspänt än just kristendomen.

Med andra ord: Vad är det som gör att ni konfirmeras här idag, 2000 år senare? Är det bara en liten småtrevlig och pittoresk tradition, som vi gör för att få fina presenter?

Ja, varför är kristendomen – varför är de kristna idealen – så viktiga än idag?

Dom frågorna ställs i en helt nyutkommen bok, av en av världens ledande historieforskare, Bart D Ehrman.

Och Bart D. Ehrmans svar på de frågor jag just ställde är så självklara att vi lätt missar det. För det var, säger Ehrman, kristendomens ideal som var anledningen till att religionen erövrade världen. Ehrman visar i sin bok hur romarrikets etik, ideal och struktur såg ut. Det var ett imperium där mycket handlade om dominans. Om mannens självklara dominans över kvinnan. Om den fries självklara dominans över slaven. Om segrarens självklara dominans över den besegrade. Om den romerske medborgarens självklara dominans över andra nationaliteter. Dominans. Makt. Detta var självklara ideal i romarriket som alla accepterade, även de svaga och marginaliserade.

Och Ehrman visar hur kristendomen bryter mot detta. Galaterbrevet 3:28, som jag läste, är ett bra exempel: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”. Dominansen är med andra ord bruten. Det var totalt radikalt i sin tid. Det är totalt radikalt än idag. Och Ehrman konstaterar: det var dessa ideal som låg bakom den största kulturella förvandling som vår del av världen någonsin har skådat. Inte att undra på att de första kristna till stor del bestod av just kvinnor och slavar. Och gissa vad: de var många.

Kristendomen kom helt enkelt med en helt ny ideologi. Alla var lika mycket värda. Den rike var inte mer värd än den fattige. Greken inte mer värd än juden. Och mannen inte mer värd än kvinnan. Alla var vi lika inför Gud. Visst, historien är full av exempel på när vi kristna inte lyckats leva upp till våra ideal. Men idealen finns likväl där, och det på ett sätt som de inte fanns i romarnas egna religioner.

Ehrman, som själv inte är kristen, menar att kristendomen innebar ”den största kulturella förvandling som världen någonsin har skådat”. Saker som vi i vårt samhälle idag anser som självklara, att staten ska hjälpa de svagaste i samhället, att alla har rätt till vård, skola och sjukvård, är inte alls självklara, menar Ehrman. De är kristna påfund, och de springer ur kristna ideal. Ehrman leker med tanken att Kristendomen inte hade blivit statsreligion, och att romarriket och dess värderingar istället hade fått överleva in i vår tid. Och han menar att vi då inte skulle haft denna typ av välfärdsprogram.

Det är in i denna kristna tradition ni nu konfirmeras. In i en tradition som skapat ett av de bästa samhällen vår värld känner. En tradition som funnits i vårt land i över 1000 år. En tradition som vi ska vara stolt över. Det är dessa ideal som vi hedrar när vi hissar den svenska flaggan, med ett gult kors på en blå botten.

Var stolta över att vara konfirmander. Var stolta över att ni får bo i ett land som Sverige. Var stolta över er kristna tro. Var stolta över att tillhöra en församling som är en av de första i Sverige att få ta emot Regnbågsnyckeln.

Och vet: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”

Gud välsigne er.

Amen!

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.