Tre nya präster till Karlstads stift

Söndag den 27 januari 2019 klockan 11 var det prästvigning och mottagningsmässa i domkyrkan i Karlstad.

Till präst vigdes Jonas Bodinger Larsson och Anette Westmark och Kenneth Gagnero mottogs som präster i Svenska kyrkan. 

Med på bilden är även bishop Peter Hill, från vårt vänstift Chelmsford, och biskop Sören Dalevi.

Jonas kommer att tjänstgöra i Fryksände pastorat. Anette och Kenneth kommer att tjänstgöra i Säffle pastorat.