Foto: Peter Pasalic Östborg

Prästvigning den 26 januari 2020

Den 26 januari 2020 prästvigdes Tony Danielsson i Domkyrkan i Karlstad.

Tony Danielsson kommer under sitt första år som präst att tjänstgöra i Eda-Köla pastorat. Han prästvigdes i Karlstads domkyrka av biskop Sören Dalevi. Här kan du läsa den predikan som Sören höll i vigningsmässan. 

I samband med prästexamen i Karlstads stift får kandidaterna alltid läsa en bok som de sedan reflekterar över och samtalar om tillsammans med domkapitlet. Denna gång var det boken Sven Hector - Oroväckande präst krigsvintern 1939-40 skriven av Margareta Brandby-Cöster. Prästkandidaten får också göra en skriftlig recension av boken. Tony Danielsson skriver bland annat:
”Jag hade aldrig tidigare läst någonting om fallet Sven Hector och händelserna uppe i Eda under krigsvintern 1940 och av den anledningen var det extra intressant för mig att få ta del av denna historiska framläggning av ett mörkare blad i vårt stifts historia.”
Du kan läsa Tony Danielssons recension här

I samband med prästexamen höll även Margareta Brandby-Cöster, präst och teol.dr., ett föredrag utifrån boken. Bland annat beskrev hon prästen Sven Hector på följande sätt:
”Vad var det då för speciellt med Sven Hector? Ja, kanske var han inte så speciell. Han var lång och stilig med en stillsam humor och ett skarpt språk. Han hade läst litteraturhistoria innan han började med teologin och som barn hade han haft polio och gick därför litet dåligt. Han var en särpräglad luthersk förkunnare och en av de mest genomtänkta teologerna här i stiftet. Och politiskt var han alltså sedan ungdomen marxist. Men det var nog tidens oro och kriget, som kom att göra honom särskilt speciell.”

Här kan du läsa hela föredraget

Både Sven Hector: oroväckande präst - krigsvintern 1939-40 och Guds dom och nåd: Predikningar för ett kyrkoår som är en samling predikningar av Sven Hector, i urval av Margareta Brandby-Cöster, finns att köpa i näthandeln. 

Både Sven Hector: oroväckande präst - krigsvintern 1939-40 och Guds dom och nåd: Predikningar för ett kyrkoår som är en samling predikningar av Sven Hector, i urval av Margareta Brandby-Cöster, finns att köpa i näthandeln.  Foto: Margareta Brandby-Cöster