Foto: Peter Pasalic Östborg

Präster

Här hittar du lediga kyrkoherde- och prästjänster. Folkkyrkotanken präglar stiftets teologiska ID. Alla prästvigda träffas regelbundet under ledning av biskop Sören både digitalt och i möten i stiftet.