Foto: Pär Schwenk

Präst, Lundellfan och radioman

– Många kanske inte tänker på hur Ulf Lundell brottas med tro, hopp och kärlek i sina texter, säger Jonas Bodinger Larsson. Han är präst i Fryksände pastorat, och initiativtagare till en välbesökt Lundellmässa i Torsby.

Ingen annan kommun har så hög andel medlemmar i Svenska kyrkan som Torsby: 77,4 procent. Precis som på andra ställen får kyrkan ändå anstränga sig för att nå människor, och lite extra för att nå män.

Ett sätt är Gubbfrukost som kyrkan arrangerar varannan tisdagsförmiddag när det inte är pandemi.

– När det bara är män blir det lättare för dem att öppna upp och prata om viktiga saker.

Foto: Pär Schwenk

Till Lundellmässan var förstås också kvinnor välkomna, även om de flesta av Lundells trognaste fans är män. Mässan hölls i november 2019. Några månader senare var det stopp för alla publika evenemang. Då skapade kyrkan Tisdagsstudion i närradiostationen Radio Fryksdalen. En eftermiddagstimme med hälsningar från och till dem som inte kunnat träffas och samtal som är lättsamma men med en allvarlig underton.

– Vi vet att många lyssnar på oss när de är på jobbet, många män som annars inte kommer till kyrkan.

Jonas Bodinger Larsson hade jobbat som skådespelare i många år innan han 37 år gammal började läsa till präst. Han var 45 år när han 2019 prästvigdes, en av de äldsta under sitt slutår, och en av bara tre män.

– Den stora frågan för oss som är präster och män är väl den: hur får vi fler män att vilja bli präster?

Text Annika Lindqvist

Bild Pär Schwenk

fakta: Var är männen?

Lite mer än hälften, 50,5 procent av alla präster i Svenska kyrkan är kvinnor. Bland de nya prästerna är männen i klar minoritet, endast 33 procent av de 359 personer som examinerades från prästprogrammet från hösten 2014 till 2020.

Lägger man till andra personalgrupper blir männen ännu färre. Mindre än 14 procent av diakonerna, 22 procent av församlingsdiakonerna och 10 procent av administrativ personal i kyrkan är män. Bara bland kyrkogårdsarbetarna är männen i majoritet: 65 procent.