Foto: Öyvind Lund

Pilgrimsvandra i riktigt gamla fotspår

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?

”Det har varit en vandring med mycket humor, gott humör och skratt. Också en vandring som givit timmar och tid till tankar och stillhet. Tystnad som öppnat sinnet för insyn till de inre rummen. Till dessa rum behöver vi ibland söka våra nycklar. Kanske har denna vandring för mig varit en nyckel till något av dessa rum.”

Det konstaterar Karlstadsbon Lennart Adelgren, som för några år sedan i Karlstads stifts regi vandrade de 24 milen från nordligaste Värmland till Hammarö kyrka vid Vänerns strand.

I år ges flera tillfällen att prova vandringar präglade av pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, bekymmerslöshet, frihet, långsamhet, tystnad, andlighet och delande.

Besök medeltida vandringsstigar

Följ med oss på pilgrimsvandring på vackra Lurö, ön som medel­tidens pilgrimer passerade på sin väg mot Trondheim.

Dygnstur med enkel övernattning i flerbäddsrum med våningssängar 30/6-1/7. Dagstur måndag 1/7. Kostnadsfritt för personer som bor inom Karlstads stift, dvs. Värmland och Dalsland.

Sista anmälningsdag 9 juni. Begränsat antal platser.

Information och anmälan, klicka här

Frågor: Stiftspedagog Ann-Marie Nordström, tel 054-17 24 29 eller mejla ami.nordstrom@svenskakyrkan.se 

 

Över gränsen till en pilgrimsgudstjänst

Den 27 juli är det pilgrimsvandring över gränsen, från Nössemark till Aremark. Det är en vandring på ungefär 15 kilometer. Dagen inleds med morgonbön i Nössemarks kyrka klockan 9.45, där­efter bussfärd till Dalen där vandringen börjar. Det hela avslutas klockan 18 med pilgrimsgudstjänst i Aremarks kyrka. Kostnad inklusive medalj, römmegröt och spekemat vid framkomst: 100 kr.

Information: Ring Dals-Eds pastorsexpedition, tel 0534-100 70 eller mejla Birgitta Andreasson: gitt-a@live.se 

 

Ekenäs-Klevane, en dag eller elva?

Välkommen på pilgrimsvandring utmed Pilgrims­leden Västra Värmland 8-18 augusti.

Leden är en del av pilgrimslederna med riktning mot Trondheim, medeltidens Nidaros. Vi vandrar cirka 20 km per dag och tar oss från spetsen av Värmlandsnäs genom Säffle, Arvika och Eda kommuner till Klevane nära norska gränsen.

Kulturhistoria, vacker natur och vandringsgemenskap bidrar till att göra vandringen upplevelserik. Anmälan senast 1 juli.

Kostnad: 300 kr/dygn, 2 500 kr för den som går hela vägen.

Läs mer och anmäl dig på:

www.svenskakyrkan.se/arvika/pilgrimsvandring 

Frågor? Ring Arvikas pastorsexpedition på tel 0570-72 82 00 så hän­visas du till rätt person.